Nastavak saradnje sa pravosudnim institucijama u BiH

Delegacija USAID-a u posjeti Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona

Objavljeno: Februar 07, 2018

"Mi smo u radu fokusirani na procesuiranje predmeta korupcije, privrednog i organiziranog kriminala i svakako spremni da se suočimo sa različitim izazovima. Na osnovu naših optužnica su izrečene prvostupanjske ili pravomoćne presude za korupciju brojnih javnih dužnosnika na različitim nivoima. Kapaciteti tužilaštava se kontinuirano jačaju čemu značajno doprinosi i USAID-ov Projekt pravosuđa u BiH", rekao je glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić na sastanku danas u Tuzli sa predstavnicima delegacije USAID-a koju je predvodila predstavnica Ureda za Evropu i Euroaziju Ana Luisa Pinto.

USAID putem projekta Pravosuđa u BIH pruža podršku tužilaštvu Tuzlanskog kantona, kao i drugim tužilaštvima u BiH, u smislu jačanja tužilačkih kapaciteta za rad na predmetima korupcije, privrednog i organizovanog kriminala.