Podrška pravosuđu u BiH

Adekvatan budžet ključan za efikasno procesuiranje slučajeva privrednog kriminala i korupcije

Objavljeno: Novembar 22, 2017

Bez adekvatnog budžeta, nije moguće efikasno procesuiranje kompleksnih krivičnih djela kao što su privredni kriminal i korupcija, jedan je od zaključaka sastanka u Mostaru održanog jučer (21.11.2017.) između predstavnika Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), Misije USAID-a u Bosni i Hercegovini (BiH) i USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH.

Svrha ovog sastanka bio je razgovor o mogućim modelima za prevazilaženje problema nedovoljnih finansijskih sredstava sa kojima se suočava Kantonalno tužilaštvo HNK.

Prevencija i efikasna borba protiv korupcije predstavlja fokus pravosudnog sektora u BiH i jedan od prioriteta za građane BiH. Samo profesionalno i etično pravosuđe u BiH koje posjeduje adekvatne ljudske i materijalne resurse može biti efikasno u borbi protiv korupcije.

Ovom sastanku prisustvovali su premijer Vlade HNK Nevenko Herceg, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK Suad Balić, ministar finansija HNK Adnan Faladžić, glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva HNK Zdenko Kovač, direktorica Ureda za demokratiju Misije USAID-a BiH Shanley Pinchotti, njena zamjenica Jasna Kilalić, te rukovoditeljica USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH Biljana Potparić-Lipa.