USAID-ov
Projekat pravosuđa u BiH

predstavlja nastavak aktivnosti izgradnje kapaciteta u cilju podrške pravosudnim institucijama u borbi protiv korupcije

Saznajte više

Posljednje na USAIDJP.BA

O projektu

Projekat predstavlja nastavak aktivnosti izgradnje kapaciteta u cilju podrške pravosudnim institucijama u borbi protiv korupcije

Projekat pravosuđa u BiH Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID’S Justice Project in BiH – USAID JP) predstavlja nastavak aktivnosti izgradnje kapaciteta u cilju podrške institucijama i organizacijama koje imaju značajnu ulogu u pravosuđu i dio je šireg djelovanja Vlade SAD-a na unapređenju demokratije i vladavine prava u Bosni i Hercegovini.

USAID JP je petogodišnja inicijativa koja je počela krajem 2014. godine, a završava se 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 9,5 miliona američkih dolara.

USAID JP se oslanja na rezultate aktivnosti prethodna dva USAID-ova Projekta razvoja sektora pravosuđa I i II (Justice Sector Development Program – JSDP). Projekat se bavi pitanjima i prioritetima koji su identificirani u relevantnim dokumentima kako Evropske unije (kao što su Izvještaji o napretku BiH ili preporuke Struktuiranog dijaloga o pravosuđu) tako i nadležnih institucija BiH (kao što je Strategija reforme sektora pravde i drugi strateški dokumenti koji se tiču pravosuđa).

U toku trajanja projekta (oktobar 2014 - septembar 2019), biće pružena pomoć u različitim područjima definiranim na osnovu rezultata prethodno izvršene reforme i u koordinaciji sa nadležnim institucijama (prvenstveno VSTV-om, nadležnim ministarstvima pravde i drugim pravosudnim insitucijama) kao i sa drugim međunarodnim organizacijama i donatorima, a na prvom mjestu Evropskom unijom kao partnerom. Očekivani rezultati koji će biti ostvareni u toku trajanja projekta dati su u nastavku.

Projekat upošljava 12 uposlenika koji su većinom iskusni stručnjaci sa značajnim iskustvom kako u domaćim pravosudnim institucijama, tako i u radu na projektima u području vladavine prava.

USAID JP se uklapa u širu USAID-ovu Strategiju razvojne saradnje sa BiH čiji je cilj razvoj funkcionalnijih i odgovornijih institucija i vlasti koji će ispunjavati potrebe građana, što će u okviru ovog projekta biti konkretno ostvareno kroz jačanje aktera u sektoru pravosuđa.

Preuzmite pregled projekta

Šta radimo

USAID-ov Projekat pravosuđa u Bosni i Hercegovini je petogodišnja inicijativa

USAID-ov Projekat pravosuđa u Bosni i Hercegovini je petogodišnja inicijativa koja je počela krajem 2014. godine, a završava se 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 9,5 miliona američkih dolara. Do sada je ostvarena saradnja i pružena pomoć za 10 tužilaštava, a ostvarena je i odlična saradnja sa VSTV i APIK-om po pitanju realizacije aktivnosti na jačanju integriteta pravosuđa. USAID-ov Projekat pravosuđa u Bosni i Hercegovini se uklapa u širu USAID-ovu Strategiju razvojne saradnje sa BiH čiji je cilj razvoj funkcionalnijih i odgovornijih institucija i vlasti koji će ispunjavati potrebe građana, što će u okviru ovog projekta biti konkretno ostvareno kroz jačanje aktera u sektoru pravosuđa.

Pristupanje EU

Jedna od okosnica Projekta pravosuđa jeste promovisanje pristupanja BiH Evropskoj uniji (EU). Iz tog razloga, aktivnosti su u potpunosti osmišljene u skladu sa nalazima iz izvještaja EU o napretku BiH, kao i preporukama Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH. Svi ovi nalazi i preporuke ukazuju na visok stepen korupcije i posebno na potrebu za unapređenjem sposobnosti pravosudnog sistema za borbu protiv korupcije. Veliki broj neriješenih predmeta opterećuje kompletan sistem, dok su istrage i krivično gonjenje u predmetima koji privlače pažnju javnosti još uvijek nedovoljne. Ostvaruje se mali napredak u reformama koje bi trebale uticati na smanjenje korupcije, stoga su politike borbe protiv korupcije i dalje glavni prioritet za BiH.

Takođe, s obzirom da su u strateškim dokumentima državnih organa prepoznati isti problemi i iskazana potreba za njihovim rješavanjem, aktivnosti USAID-ovog Projekta pravosuđa su osmišljene tako da podrže domaće organe u provođenju strateških ciljeva te, naravno, da pri tome budu komplementarne sa nastojanjima drugih donatora da pomognu BiH na putu ka EU.

Naš tim

Naš tim

Organigram

Naši ciljevi

Naši ciljevi

Partneri

Naši glavni partneri

Lokacije partnera
Arhiva aktuelnosti

Aktuelnosti

Aktuelnosti povezane sa
Projektom za podršku pravosuđu

Podrška jačanju upravljačkih struktura u tužilaštvima u BiH

Podrška jačanju upravljačkih struktura u tužilaštvima u BiH

Objavljeno: Juli 14, 2017

Većina tužilaštava u Federaciji BiH (FBiH) je na dobrom putu da ostvare ciljane rezultate za ovu godinu, zaključili su glavni tužioci i tužiteljice tužilačkog sistema FBiH na Proširenom kolegiju u Konjicu održanom 14. ju...

pročitaj više
Radna posjeta Ministarstvu pravde Zapadnohercegovačke županije

Radna posjeta Ministarstvu pravde Zapadnohercegovačke županije

Objavljeno: Juli 05, 2017

Vijest je preuzeta sa stranice Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke. Danas, 5. srpnja 2017., u Širokom Brijegu, ministrica pravosuđa i uprave  Županije Zapadnohercegovačke zajedno sa svojim surad...

pročitaj više
Uručeni certifikati uspješnim polaznicima specijalističke obuke za borbu protiv korupcije

Uručeni certifikati uspješnim polaznicima specijalističke obuke za borbu protiv korupcije

Objavljeno: Maj 25, 2017

Svečanom ceremonijom dodjele certifikata, 25. maja 2017. godine okončan je dvogodišnji program specijalističke obuke za tužioce u BiH iz oblasti procesuiranja predmeta korupcije, koji je USAID-ov Projekt pravosuđa proveo...

pročitaj više

Publikacije

Publikacije i dokumenti
vezani za Projekat pravosuđa

Kontakt

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati pomoću informacija navedenih ovdje ili doći u naše kancelarije u toku radnog vremena.

Radno vrijeme ponedjeljak - petak: 8.30 - 17.00, subota-nedjelja: neradna

USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH
Grbavička 4/V
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina